Make your own free website on Tripod.com
?????วันนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว และความหมายของวันเมย์เดย์ ไม่ใช่แค่วันหยุดพักผ่อน แต่คือวันแห่งความเคลื่อน