Make your own free website on Tripod.com

Gallery
 • Picture 1
 • Picture 2
 • Picture 3
 • Picture 4
 • Picture 5
 • Picture 6
 • Picture 7
 • Picture 8
 • Picture 9
 • Picture 10
 • Picture 11
 • Picture 12
 • Picture 13
 • Picture 14
 • Picture 15
 • Picture 16
 • Picture 17
 • Picture 18
 • Picture 19
 • Picture 20
  งานเขียน
 • ดูงานของนักวิจารณ์บ้านเรา(ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันพุธที 24 มีนาคม 2542)
 • ถวัติ ฤทธิเดช วีรบุรุษกรรมกรที่ถูกลืม(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 6 มกราคม 2542 : จุดประกาย)
  รวมกระทู้
 • กลุ่มราชดำเนิน
 • กลุ่มเฉลิมไทย
 • กลุ่มไร้สังกัด
 • กลุ่มห้องสมุด
 • กลุ่มสยามสแควร์
 • กลุ่มราชดำเนิน
   P87431 **** ขอกระทู้วิจารณ์วีระธีรภัทรหน่อยคร้าบ ใครเซฟไว้บ้างคร้าบ **** - bluesky018@hotmail.com. - [ วันเถลิงศก 15 เม.ย. 2541] (31)
   P89048 ********* วาระสุดท้ายของผู้ยิ่งใหญ่ *********** - H. - [ 18 เม.ย. 2541] (32)
   P90233 :0) ???? คำถามถึงคุณธเนศร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา :0) ????และกระทู้ต่อเนื่องจากปัญหาวีระ ธีรภัทร :0) - สื่อมวลชน - [ 20 เม.ย. 2541] (42)
   P95495 ?????จากพอลพตถึงติมอร์ตะวันออก จากติมอร์ตะวันออกถึง SLORC และคำถามถึงนโยบายต่างประเทศของไทย ?????????? - สื่อมวลชน - [ 29 เม.ย. 2541] (9)
   P96375 ?????๑ พฤษภาคม วันแรงงาน วันเมย์เดย์ คุณคิดอย่างไรกับกรรมกรไทย ????? - สื่อมวลชน - [ วันแรงงาน 1 พ.ค. 2541] (8)
   P96635 ?????วันนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว และความหมายของวันเมย์เดย์ ไม่ใช่แค่วันหยุดพักผ่อน แต่คือวันแห่งความเคลื่อนไหว ????? - สื่อมวลชน - [ วันแรงงาน 1 พ.ค. 2541] (6)
   P105032 ก.ม.แรงงานใหม่ ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างลงเหวเร็วขึ้น - ขอแจม - [ 18 พ.ค. 2541] (14)
   P127046 ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ วันนี้เมื่อ 66 ปีที่แล้ว ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓ - เอ้ - [ 24 มิ.ย. 2541] (7)

 • กลุ่มเฉลิมไทย
   A82274 เมื่อไรคนไทยถึงจะมีวัฒนธรรมในโรงหนัง? - Verbal - [ 2 เม.ย. 2541] (38)
   A84236 Who like jazz music? - Mr. Wat. - [7 เม.ย. 2541] (11)
   A85371 ใครได้ไปดู THE GRASS HARP บ้้าง - ehdearest@usa.net - [9 เม.ย. 2541] (3)
   A89742 ใครเคยดูหนังเรื่อง the bridges of madison country บ้าง?????? - เมลาณี - [19 เม.ย. 2541] (36)
   A90342 ??????ในโลกทุกวันนี้ ยังมีความฝันหลงเหลืออยู่ไหม??????? - เอ้ - [20 พ.ค. 2541] (23)
   A104465 "THE ROAD I WALK, I WALK ALONE" ฟังแล้วรู้สึกยังไง - เอ้ - [16 พ.ค. 2541] (8)
   A105651 ????Come Rain or Come Shine ชอบเวอร์ชั่นของใครมากทีสุด???? - เอ้ - [19 พ.ค. 2541] (7)
   A106177 ?????จริงหรือเปล่าที่เขาว่า We Are All Alone????? - เอ้ - [19 พ.ค. 2541] (8)
   A109139 ........... ข้างหลังภาพ .............. - เมลาณี - [24 พ.ค. 2541] (36)
   A109142 Star Maker : รอยต่อระหว่างความฝันกับการเมือง - เอ้ - [25 พ.ค. 2541] (11)
   A110957 Will You Miss Me คุณอยากพูดประโยคนี้กับใคร???????????? - เอ้ - [28 พ.ค. 2541] (10)
   A116450 20 ศิลปินเอกแห่งศตวรรษที 20 (The Century's most influential artists?) - เอ้ - [7 มิ.ย. 2541] (10)
   A116476 Blues ----- between Gary Moore vs Stivi Rayhuagen - ผู้ล่วงลับ - [7 มิ.ย. 2541] (8)
   A116630 ??????Hemingway,"คนรุ่นที่หายไป" ความโดดเดี่ยวของเซธ และความนัยของ City of Angels ????? - เอ้ - [7 มิ.ย. 2541] (19)
   A117562 Anna Karenina วรรณกรรมตอลสตอยบนแผ่นฟิล์ม - ผู้ล่วงลับ - [9 มิ.ย. 2541] (18)
   A117454 จากพี่ถึงน้อง พี่ดี้ครับทำไมค่ายแกรมมี่ถึงชอบลอกเพลงฝรั่งไม่สิ้นสุด - น้องคณะตัวจริง - [9 มิ.ย. 2541] (97)
   A118019 ??????? MOONSTRUCK คืนพระจันทร์เป็นใจ ??????? - เอ้ - [10 มิ.ย. 2541] (17)
   A124115 @@@@@ Strage Fruit เมื่อความรักกลายเป็นเรื่องโหดร้าย @@@@@ - เอ้ - [19 มิ.ย. 2541] (10)
   A130158 ๓๓๓๓๓ อย่าหยุดฝัน ๓๓๓๓๓ - เอ้ - [29 มิ.ย. 2541] (27)
   A154732 @ @ @ @ @ ห้ า สิ บ ส า ม ปี ฮิ โ ร ชิ ม่ า @ @ @ @ @ - เอ้ - [6 ส.ค. 2541] (18)
   A160651 @ @ @ @ @ เ พื่ อ น ผ ม เ ป็ น ผู้ ก่ อ ก า ร ร้ า ย @ @ @ @ @ - เอ้ - [15 ส.ค. 2541] (25)
   A161412 @ @ @ @ @ D A N C I N G C H E E K T O C H E E K @ @ @ @ @ - เอ้ - [17 ส.ค. 2541] (24)
   A161412 @ @ @ @ @ A N G E L B A B Y @ @ @ @ @ - เอ้ - [18 ส.ค. 2541] (18)
   A193080 @@@@@ "เข็นหินขึ้นเขา" , Bangkok Film Festival และพุธกับพฤหัสนี้เฮมล็อคปิดนะคร้าบบบบบบบ@@@@@ - เอ้ - [30 ก.ย. 2541] (30)
   A193102 @@@@@ เล่นนักวิจารณ์กันดีกว่า วิจารณ์ซ้อนวิจารณ์เพื่อตรวจสอบนักวิจารณ์บ้าง @@@@@ - เอ้ - [30 ก.ย. 2541] (35)
   A200253 คิ ด อ ย่ า ง ไ ร ที่ ค ณ ะ นิ เ ท ศ จุ ฬ า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ไ ม่ เ กี่ ย ว กั บ เ ท ศ ก า ล ห นั ง รั ก ท า ง เ ลื อ ก - เอ้ - [9 ต.ค. 2541] (40)
   A200855 ใครรู้รายละเอียดงาน 100 ปี George Gershwin ที่เอยูเอบ่ายสี่วันนี้บ้างครับ - เอ้ - [10 ต.ค. 2541] (13)
   A201269 @ @ @ @ @ ถึงใครก็ได้ที่ตามหาส่วนที่หายไป @ @ @ @ @ - เอ้ - [10 ต.ค. 2541] (30)
   A213345 @ @ @ @ @ ใครเป็นแฟนคนเหล่านี้บ้าง หรือแค่สนใจก็ได้ @ @ @ @ @ - เอ้ - [26 ต.ค. 2541] (12)
   A228884 ๏๏๏๏ หลังจากที่ได้ดู Anna And The King of Siam เมื่อกี้นี้ ๏๏๏ - หมาป่าโซนิค&KMS(เฉพาะกิจ) - [18 พ.ย. 2541 ] (11)
   A228844 ขอมองต่างมุมกรณีหนัง "เดอะบีช" - คนไทยเหมือนคุณ - [18 พ.ย. 2541 ] (34)

 • กลุ่มไร้สังกัด
 • กลุ่มสยามสแควร์
   F116645 การว้ากน้อง เปรียบเสมือนการข่มขืนทางจิตใจไม่มีวันได้ความรักความสามัคคีจากน้องอย่างแท้จริง (2) - สงสัยจัง - [7 มิ.ย. 2541] (42)

 • กลุ่มห้องสมุด
   K104674 !!!!!อุทัยวรรณ เจริญวัย และ "กาลกิณีกลียุค" การปลดปล่อยครั้งล่าสุดของกวีนิพนธ์ไทย - เอ้ - [17 พ.ค. 2541] (4)
   K106248 ????ใครเคยอ่าน Out Of Africa และ The Shadow of Grass รวมทั้งอยากอ่าน Don Quixote ฟังทางนี้???? - เอ้ - [20 พ.ค. 2541] (2)
   K116288 คนจีนรวยกว่าคนไทยเพราะ.... - นายช่างสงสัย... - [6 มิ.ย. 2541] (20)
   K149817 ประวัติศ่าตร์ที่บิดเบือน - RS - [30 ก.ค. 2541] (53)