Make your own free website on Tripod.com

ช่อการะเกด

วัตถุประสงค์หลักในการทำโฮมเพจหน้านี้ขึ้นเป็น SECTIONพิเศษ
สำหรับนิตยสารเรื่องสั้นช่อการะเกด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในหมู่
คนชอบอ่าน-คนชอบเขียน-และคนชอบคิดให้ได้รู้จักหนังสือดีๆเล่มหนึ่ง
ซึ่งยังต้องการการสนับสนุนเพื่อคงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตามข้อความบาง
ส่วนได้คัดลอกมาจากหนังสือ บางส่วนมีการตัดทอนเปลี่ยนแปลว แต่ทั้ง
นี้มิได้มีเจตนาให้สูญเสียใจความ หรือมุ่งหวังลอกเลียนเพื่อผลทางธุรกิจ
แต่ประการใด

คำนิยมจาก WebMaster

" ถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบอ่านเรื่องสั้นโดยเฉพาะเรื่องสั้นในแนวเข้มข้นอยากให้คุณลองอ่านเรื่อง
สั้นคัดสรรจากนักเขียนหน้าใหม่ๆ นิตยสารเล่มนี้ เต็มไปด้วยเรื่องสั้นที่มีความหลากหลายในลีลา
การเล่าเรื่อง , เทคนิคการพาผู้อ่านไปสู่จุดสูงสุดของเรื่อง , เรื่องราวในมุมมองใหม่ๆ แล้วคุณจะรัก
นิตยสารเรื่องสั้นฉบับเดียวในเมืองไทยฉบับนี้ ... "

รู้จักช่อการะเกด

ช่อการะเกด เป็นหนังสือต่อเนื่อง (pocket magazine) ถือกำเนิดครั้งแรก รูปของ โลกหนังสือ "ฉบับเรื่องสั้น" เมื่อเดิอนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 เพื่อให้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานเรื่องสั้นของผู้สนใจและรักการเขียนในขอบเขตทั่วประเทศไทย โดยไม่จำกัดรุ่นวัย ใหม่-เก่า ทั้งไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา

ช่อการะเกด ในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตเปิดรับผลงานเรื่องสั้นของคนไทยในต่างประเทศด้วย ทั้งเสริมเนื่อ้หาเกี่ยวกับศิลปะการประพันธ์, ชีวิต ,ความคิด และผลงานของ นักเขียนชั้นนำของไทยและของโลก รวมถึงสาระทางด้านวรรณกรรมในประเด็น และทรรศนะต่างๆ

ช่อการะเกด ยินดีรับต้นฉบับเรื่องสั้น จดหมาย บทความ และข้อเขียนต่างๆ ตามแนวทาง ของนิตยสารฉบับนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง


ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ยกเว้น จดหมาย จะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดตามกำลังทุนของนิตยสารฉบับนี้

ช่อการะเกด กำหนดออกปีละ 6 ฉบับ ทุกต้นเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน

ช่อการะเกด เล็งเห็นความสำคัญของผู้อ่านที่เป็นสมาชิก จึงมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้มากกว่า ผู้อ่านโดยทั่วไป เช่น ได้รับส่วนลด 41.14% ถึง 50.98% ได้รับนิตยสารก่อน วางตลาด ได้รับสิทธิลงคะแนนคัดเลือกเรื่องสั้นช่อการะเกด เป็นต้น

 • อัตราค่าสมาชิกและการสมัครสมาชิก นิตยสารช่อการะเกด
  มีราคาปกเล่มละ 85 บาท โดยคงอัตราสมาชิกไว้เท่าเดิม
  จัดพิมพ์เพียง 1,800 เล่ม จัดส่งให้สมาชิกและเก็บสำรอง
  รวม 1,000 เล่ม จำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วประเทศเพียง
  800 เล่ม การสมัครสมาชิกนอกจากจะเป็นหลักประกันว่า
  ท่านจะได้อ่านนิตยสารทวนกระแสฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง
  ในราคาลดพิเศษ ก่อนวางตลาดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน
  ให้ "สำนักช่างวรรณกรรม" ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
  วัฒนธรรมการเขียน-การอ่าน-การวิจารณ์ได้ยั่งยืนนาน

  - สมาชิก 6 ฉบับ เป็นเงิน 300 บาท จากราคาเต็ม 510 บาท
  (ประหยัดได้ 210 บาท)
  - สมาชิก 12 ฉบับ เป็นเงิน 500 บาท จากราคาเต็ม 1,020 บาท
  (ประหยัดได้ 520 บาท)

  วิธีการชำระเงิน:

  1. เช็คส่วนตัวของธนคารในเขตกรุงเทพ
  2. ตั๋วแลกเงิน
  3. ธนานัติ
  สั่งจ่ายในนาม คุณเรืองเดช จันทรคีรี ตู้ ปณ.27 ปทจ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ฉบับล่าสุด ฉบับที่ 36

  ฉบับนี้มีอะไร?
 • เรื่องสั้นช่อการะเกด 8 เรื่อง
  จากนักเขียนใหม่และนักขียนที่คุณรู้จักดี
  เช่น สุจินดา ขันตยาลงกต

 • โรงเรียนนักเขียน :
  แนะนำวิธีการเขียน โดย เพลินตา

 • ตลาดต้นฉบับ : สกุลไทย
  แหล่งที่ยินดีพิจารณางานเขียนของ
  นักเขียนหน้าใหม่ๆ

  กิจกรรม
 • โครงการสมาชิกช่อการะเกดสู่ห้องสมุด
 • งานชุมนุมช่างวรรณกรรม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2541


กลับไปหน้าปก | เขียนสมุดเยี่ยม |อ่านสมุดเยี่ยม