Make your own free website on Tripod.com
เรื่องสั้น :

ลูกสาวของพ่อ


อันเนื่องมาจาก...เช้าวันนั้น


ความสุขสุดขอบฟ้า
เรื่องยาว :

 

 

 

Thanks,You are visitors number FastCounter by LinkExchange since 23/08/99

เรื่องยาวเรื่องใหม่ !!! ยังไม่มีชื่อเรื่อง...

พบกับเรื่องราวความรู้สึก-ความรัก และความหวัง ที่สะท้อน
เบื้องลึกจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่ง และบางทีเรื่องราวเธอ.....
อาจเหมือนกับเรื่องราวของคนข้างๆคุณ,เพื่อนสนิทของคุณ ,
และอีกหลายคน หลายคน....